بیوگرافی :

ابراهیم مهرانی (کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی ورسانه )

اجرای کلاس ها ،کرسی های آزاد اندیشی و کارگاه های آموزشی در دانشگاه ها(اساتید ودانشجویان)،حوزه های علمیه ،مدارس( اولیا ودانش آموزان )،مدرس دوره های تربیت معلم در سطح استان اصفهان  و…

ارائه سخنرانی وکارگاه های آموزشی با موضوعات :تربیت فرزند در عصر رسانه ، سواد رسانه ای ،رژیم مصرف رسانه ، تکنیک های اقناعی ،فضای مجازی ،شبکه های اجتماعی ،امنیت در فضای سایبر ،تحلیل شبکه های ماهواره ای ،بازی های رایانه ای

valedinedigar@iran.ir

شماره جهت سفارش کتاب :09138112933

ناشر :فهم (وابسته به موسسه فرهنگ وهنر هدایت میزان )

شماره شابک : 3_09_7913_600_978